Potrebujete si zarobiť, avšak bez akéhokoľvek ohrozenia Vašej doterajšej kariéry?

Navštívili ste tú správnu webovú stránku. 

V i t a j t e  a  p o ď t e  p r a c o v a ť  z  d o m u  !

 
                        ... pýtate sa, prečo práve práca z domu?
 Pretože:
-  nie ste obmedzovaní časom, teda prácu si riadite sami,
-  nikto Vás nekontroluje, zodpovednosť je vo Vašich rukách,
-  možnosť sebarealizácie,
-  nemusíte pracovať na hlavnú pracovnú činnosť.
 
                         ... pre koho je určená?
- pre tých, ktorí dovršili 18 rokov,
- pre študentov,
- pre mamičky na materskej dovolenke,
- pre všetkých, ktorí hľadajú privýrobok k platu z hlavného zamestnania,
- pre tých, ktorí hľadajú prácu na hlavnú činnosť a chcú si rozbehnúť svoje podnikanie,
 
                            ... čo môžete získať:
- prácu  v prostredí, ktoré je Vám príjemné, teda Vám  najviac vyhovuje,
- voľnú pracovnú dobu,
- neobmedzený rast Vašich príjmov,
- školiaci a podporný systém, ktorý Vám umožní školiť sa cez internet priamo z domu a na pravidelných      seminároch. 
 
                           ... čo k tomu potrebujete:
- základné znalosti práce s PC,
- pripojenie na internet a telefón 
- tvorivosť a schopnosť pracovať sám,
- byť otvorený  novým veciam,
- komunikatívnosť.
 
                            ... a posledný krok:
- rozhodnite sa správne a včas, 
- vyplňte a odošlite formulár, ktorým sa zaradíte do výberového procesu.